Teenused

Pakume Teile professionaalset raamatupidamisteenust võttes arvesse just Teie ettevõtte eripära.

Meie poolt pakutavateks teenusteks on:

• Raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan, raamatupidamise sise-eeskirjad)
• Algdokumentide kontroll ja sisestamine
• Ostu- ja müügireskontro pidamine
• Riiklike maksude arvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
• Personaliarvestus
• Palgaarvestus koos võimalike lisatasudega, puhkustasud, lõpparved, töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale jne.
• Põhivahendite arvestus
• Laoarvestuse pidamine
• Komandeeringu- ja kuluaruannete koosatmine
• Statistiliste aruannete koostamine
• Aastaaruannete koostamine
• Muude raamatupidamisaruannete koostamine vastavalt kliendi soovile

Täpsem tegevuste loetelu selgub läbirääkimiste käigus.

Küsi pakkumist aadressil info@hansarmp.ee. Teeme Teile pakkumise tööpäeva jooksul.

Edu ja koostööd soovides,
OÜ Hansa RMP

Scroll to Top